Yrityskuvanne luovasti

Bart, Business Art on uudenlainen dokumenttivalokuvauksen erottuva ja persoonallinen tuotenimi ja toimintamalli. Bart-taiteilija valokuvaa yrityksille niistä itsestään taiteellisesti ja sisällöllisesti korkeatasoisia mustavalkoisia valokuvateossarjoja, jotka yritykset sijoittavat kehystettyinä omiin tiloihinsa kuten neuvotteluhuoneisiin ja sisääntuloauloihin sekä antavat niitä myös yrityslahjoina.

Bart tarjoaa sekä tunteellisen että tiedollisen tavan nähdä ja ymmärtää ihmisen ja yrityksen toisiinsa limittyvät maailmat entistä syvemmin ja laajemmin, koska sekä ihmisellä että yrityksellä on pyrkimys ymmärtää mitä itsessä ja ympäristössä tapahtuu.

“Bart on valokuvataiteilijan kunnianosoitus työlle. Bart-valokuvadokumentoinnilla yritys arvostaa omaa työtään.”

Asko Mäkelä
taidehistorioitsija

> lue lisää...